Ako nám pomôcť?

Naši spolupracovníci, priaznivci, donori, priatelia, dobrovoľníci sú pre nás mimoriadne dôležití. Sú dôležitým prvkom v napĺňaní poslania ÚNSS, dávajú našej práci ďalší rozmer a hĺbku. Každá pomoc je pre nás potvrdením správnosti cesty, po ktorej kráčame.

Pomôcť nám môžete: