Bielou pastelkou začíname písať už 16. ročník

Biela pastelka

(z básnickej zbierky Alice Gajanovej Dotyky života)

Nakresli čiaru svojho života pastelkou bielou ako prvý sneh.
V ňom je ukrytá tvoja slepota, bolesť, láska i tichý smiech.
Umenie žiť v tme. Aké je to asi?
Keď slnko má zastretú tvár a svitanie čierna tma hasí.
Nakresli obrázok v bielom šate a vyrieš moju hádanku.
Do srdca vlož mi lúče zlaté a tiché šťastie do spánku.
Umenie žiť v tme. Aké je to asi?
Dotykom vidím Tvoju tvár i nežné Tvoje dlane.
Sú pre mňa ako dar, na ruky láskou rozostlané.
Do srdca vlož mi jarný svit a rána, ktoré zvonia rosou.
Tak veľmi túžim znovu žiť, vykročiť zo sna nohou bosou.
Otvoriť život dokorán, nech plynie ako rieka.
Umlčať bolesť mnohých rán, nad ktorými sa nenarieka.
Nakresli čiaru svojho života cez biele rúcho všedných dní.
Nech Ťa neodradí Tvoja slepota a na to zlé rýchle zabudni.
Umenie žiť v tme. Aké je to asi?
Pastelkou bielou ako sneh nakreslím si do tmy svoje sny.
Snáď ma privedú na druhý breh a nájdem život prekrásny.
Nakresli čiaru svojho života.

Naše informačné stánky vám ukážu, ako si žijeme
Foto: Naše informačné stánky vám ukážu, ako si žijeme

A teda aké je to asi? Počas hlavných zbierkových dní Bielej pastelky 2017 vám o tom v našich informačných stánkoch po celom Slovensku radi porozprávame. Stačí prísť.

Verejnú zbierku Biela pastelka organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska už od roku 2002 a aj vďaka jej výťažku môže poskytovať svoje služby všetkým záujemcom na celom území bezplatne. Jej cieľom je pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, ktoré sú nevyhnutné na to, aby nevidiaci a slabozrakí mohli viesť samostatný a plnohodnotný život.

Zbierka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Počas septembrových hlavných zbierkových dní, ktoré tohto roku pripadnú na piatok 22. a sobotu 23., zaplnia ulice 300 miest a obcí celého Slovenska dobrovoľníci v tričkách s logom Bielej pastelky a so zapečatenými pokladničkami. Darcom budú opäť ponúkať biele spinky ako symbolické poďakovanie za dobrovoľný príspevok. Prispieť na účet verejnej zbierky SK2311110000001430258006 je možné od 1. júna do 31. decembra, od 15. júla aj zaslaním SMS správy v hodnote 2 € na číslo 820.

Biela pastelka 2017 je zapísaná v Registri verejných zbierok Ministerstva vnútra SR pod číslom 000-2017-019500.

Zbierkový tím
Foto: Zbierkový tím

V piatok 22. a v sobotu 23. septembra máte ideálnu príležitosť ukázať svoju podporu a solidaritu nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Tak si pripnite spinku v tvare bielej pastelky a poďte do toho s nami! Za akúkoľvek podporu ďakujeme!

Biele pastelky
Foto: Biele pastelky