Štvornohé oči

Vodiaci pes je nenahraditeľným pomocníkom človeka, ktorého osud pripravil o zrak. Dokáže ho bezpečne zaviesť do zamestnania, do obchodu, k lekárovi, na úrady, skrátka všade tam, kam človek v dnešnej dobe chodiť musí. Sú to jeho druhé oči, ktoré nielen dovedú, ale nájdu hľadanú vec, upozornia na prípadné nebezpečenstvo a sú verným priateľom. Názov zbierky Štvornohé oči symbolizuje túto neoceniteľnú pomoc vodiaceho psa pre človeka so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie kompletného programu pre vodiace psy, ktorý v súčasnosti zahŕňa chov, výchovu, výcvik, odovzdanie psa klientovi ako aj tyflokynologický servis. Finančná náročnosť programu je veľmi vysoká a príspevky, ktoré klientom so zrakovým postihnutím poskytujú Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na zakúpenie vodiaceho psa, nepokryjú všetky náklady spojené s realizáciou programu.

Základné informácie o zbierke

Názov zbierky v roku 2019:

Štvornohé oči 2019

Organizátor:

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Forma:
  • vkladanie dobrovoľných príspevkov do pokladníc s maketami vodiacich psov rozmiestnených na verejne prístupných, ale chránených miestach
  • zaslanie ľubovoľného príspevku na účet verejnej zbierky číslo 2148435659/0200
Miesto konania:

Na verejne prístupných miestach, v obchodných centrách mimo predajného priestoru na celom území SR so súhlasom majiteľa alebo správcu priestorov

Pokladnice nájdete v mestách:

Bratislava, Stupava, Záhorská Bystrica, Malacky, Pezinok, Trnava, Senica, Galanta, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce, Piešťany, Šamorín, Komárno, Nitra, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Handlová, Púchov, Žilina, Bytča, Martin, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Turčianske Teplice, Ružomberok, Čadca, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Zvolen, Fiľakovo, Detva, Brezno, Lučenec, Poprad, Svit, Stará Ľubovňa, Prešov, Bardejov, Humenné, Svidník, Trebišov, Rožňava, Vranov nad Topľou, Košice, Michalovce

Motto:

"Viesť nevidiacu osobu je možno najnáročnejšia práca, akú ľudský tvor vyžaduje od akéhokoľvek zvieraťa." (Bruce Johnston)

Cieľ:
  • získanie finančných prostriedkov na dofinancovanie výcviku vodiacich psov a s ním súvisiacich aktivít ako je nákup šteniat, ich výchova, výcvik a precvičovanie vodiacich psov vo výkone, resp. preškoľovanie ich držiteľov
  • podpora tréningov priestorovej orientácie a samostatného pohybu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím
  • upozornenie verejnosti na problémy nevidiacich a slabozrakých ľudí a získanie podpory na ich riešenie
Trvanie:

Od 22. decembra 2018 - 21. decembra 2019

Ako pokladnička vyzerá

Pokladnica je maketou vodiaceho psa s dvoma šteniatkami. Je vyrobená z laminátu. Na pokladnici sa nachádzajú tri otvory na vhadzovanie dobrovoľných príspevkov umiestnené na temene hlavy veľkého vodiaceho psa i oboch šteniatok. Prevedenie pokladníc má tri farebné varianty: čierny, hnedý a krémový.

Pokladnička zbierky Štvornohé oči

Výnosy zo zbierky

Rok Hrubý výnos Čistý výnos
2018 25 471,27 € 21 863,43 €
2017 29 299,83 € 27 666,20 €
2016 23 243,71 € 18 217,89 €
2015 17 146,56 € 16 217,60 €
2014* 20 037,96 € 17 296,30 €
2013 7 657,62 € 6 831,81 €
2012 6 087,57 € 5 693,84 €
2011 8 101,99 € 7 685,36 €
2010 8 370,50 € 8 234,26 €
2009 10 310,47 € 8 650,35 €
2008 15 091,41 € 13 413,06 €
2007 13 761,39 € 12 021,43 €
2006 12 453,97 € 10 859,35 €
2005 14 798,42 € 12 807,20 €
2004 15 243,90 € 9 146,34 €

* Verejná zbierka Štvornohé oči 2019 sa realizuje na základe Povolenia Ministerstva vnútra SR č. SVS-OVS2-2018/038451.

Správy verejnej zbierky

2018

Záverečná správa k verejnej zbierke Štvornohé oči 2018, formát pdf, 224kB

Predbežná správa k verejnej zbierke Štvornohé oči 2018, formát rtf, 225kB

2017

Záverečná správa k verejnej zbierke Štvornohé oči 2017, formát rtf, 282kB
Predbežná správa k verejnej zbierke Štvornohé oči 2017, formát doc, 49kB

2016

Záverečná správa k verejnej zbierke Štvornohé oči 2016, formát pdf, 254kB
Predbežná správa k verejnej zbierke Štvornohé oči 2016, formát doc, 49kB

2015

Záverečná správa k verejnej zbierke Štvornohé oči 2015, formát pdf, 243kB

Predbežná správa k verejnej zbierke Štvornohé oči 2015, formát rtf, 100kB

2014

Záverečná správa verejnej zbierky Štvornohé oči v roku 2014, formát rtf, 362kB

Predbežná správa verejnej zbierky Štvornohé oči v roku 2014, formát rtf, 136kB

Partneri zbierky

logo Nadácie VÚB

logo spoločnosti Billa

logo spoločnosti Olejár Tactile Solutions
logo spoločnosti Cinemax