Deň bielej palice 2013 - vyhodnotenie

Priebeh Dňa bielej palice 2013
Kraj Počet áut* Autá zastavili** Autá nezastavili***
Banskobystrický 598 485 113
Bratislavský 1122 622 500
Košický 857 673 184
Nitriansky 1763 1491 272
Prešovský 698 494 204
Trenčiansky 525 474 51
Trnavský 858 659 199
Žilinský 959 797 162
Spolu 7380 5695 1685

* vyjadruje celkový počet áut na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybraných mestách, priechodoch a hodinách
** vyjadruje počet áut, ktoré zastavili nevidiacemu figurantovi na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybraných mestách, priechodoch a hodinách
*** vyjadruje počet áut, ktoré nezastavili nevidiacemu figurantovi na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybraných mestách, priechodoch a hodinách

Banskobystrický kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2013 v Banskobystrickom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Banská Bystrica 30 120 150
Brezno 28 73 101
Lučenec 23 153 176
Rimavská Sobota 8 52 60
Zvolen 7 28 35
Revúca 17 59 76

Bratislavský kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2013 v Bratislavskom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Bratislava 350 450 800
Odbojárska 138 124 262
Ružinovská 86 235 321
Karloveská 126 91 217
Malacky 133 102 235
Pezinok 17 70 87

Košický kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2013 v Košickom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Košice 87 252 339
Trieda KVP 32 150 182
Čermeľská cesta 40 58 98
Budimír 15 44 59
Michalovce 5 48 53
Sečovce 24 90 114
Kráľovský Chlmec 25 75 100
Spišská Nová Ves 39 113 152
Rožňava 4 95 99

Nitriansky kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2013 v Nitrianskom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Nitra 32 263 295
Hviezdoslavova 14 55 69
Trieda A. Hlinku 9 96 105
Štefánikova 9 112 121
Levice 109 214 323
Zlaté Moravce 26 230 256
Šurany 32 72 104
Nové Zámky 53 119 172
Topoľčany 3 80 83
Šaľa 17 513 530
Vlčanská 2 401 403
Dolná 15 112 127

Prešovský kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2013 v Prešovskom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Prešov 76 100 176
Poprad 46 50 96
Levoča 8 28 36
Vranov nad Topľou 18 52 70
Stará Ľubovňa 7 60 67
Svidník 1 124 125
Humenné 11 102 113

Trenčiansky kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2013 v Trenčianskom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Trenčín 17 47 64
Bánovce nad Bebravou 7 72 79
Myjava 0 60 60
Považská Bystrica 13 124 137
Partizánske 5 105 110
Púchov 9 66 75

Trnavský kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2013 v Trnavskom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Trnava 134 362 496
Spartakovská 54 125 179
Zelenečská 80 237 317
Hlohovec 18 58 76
Sereď 17 101 118
Skalica 30 138 168

Žilinský kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2013 v Žilinskom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Žilina 79 518 597
Vysokoškolákov 42 148 190
Hlinská 37 370 407
Martin 8 61 69
Čadca 18 82 100
Dolný Kubín 57 136 193

Vyhodnotenie

Podiel áut ktoré nezastavili v %
Kraj Autá, ktoré nezastavili v %
Banskobystrický 18,90
Bratislavský 44,56
Košický 21,47
Nitriansky 15,43
Prešovský 29,22
Trenčiansky 9,71
Trnavský 23,19
Žilinský 17
Celkovo 22,44

Z uvedeného vyplýva, že v daný deň, v daných mestách, na daných priechodoch pre chodcov a vo vybranom dvojhodinovom intervale nezastavilo nevidiacim chodcom 22,44 % áut. Akcia sa uskutočnila v 43 mestách na 56 priechodoch pre chodcov.

Najmenej zodpovední vodiči sú podľa tabuľky v Bratislavskom kraji a najviac zodpovední vodiči sú v Trenčianskom kraji.

Porovnanie s rokom 2012

V roku 2012 sa akcia uskutočnila v 46 mestách a na 55 priechodoch pre chodcov. Z celkového počtu áut na daných priechodoch nezastavilo vodičom áut, čo predstavuje 29,08 %.