Poznáme výnos hlavného dňa Bielej pastelky

Výnos z hlavného dňa verejnej zbierky Biela pastelka 2013 je už známy. V uliciach 210 miest a obcí sa 25. septembra vyzbieralo 69 327,90 € na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. V predchádzajúcom roku dobrovoľníci vyzbierali 67 067,31 €.

"Úprimne ďakujeme všetkým darcom. Ich prejav podpory je pre nás záväzkom aj naďalej bezplatne poskytovať sociálne služby nevidiacim a slabozrakým na 60 poradenských miestach po celom Slovensku," hovorí Ivana Potočňáková, riaditeľka ÚNSS. Verejná zbierka Biela pastelka trvá do konca roka, ešte stále do nej možno prispieť zaslaním SMS správy v hodnote 2 € na číslo 820 alebo ľubovoľným vkladom na účet číslo 4030016212/3100.

Do hlavného zbierkového dňa 25. septembra sa na celom Slovensku zapojilo približne 2 500 dobrovoľníkov s pokladničkami, ktorí jednoeurové príspevky odmenili praktickou spinkou s vyobrazením bielej pastelky. V Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove si návštevníci infostánkov ÚNSS mohli nechať bezplatne vyšetriť zrak Fundus kamerou. Vyšetrenie slúži na diagnostiku vekom podmienenej degenerácie makuly, ktorá u starších ľudí môže viesť k strate zraku.

Túto možnosť využilo 332 záujemcov, z toho 126 mužov a 206 žien, v priemernom veku 56 rokov. Takmer 24 % z nich, 79 ľudí, dostalo odporúčanie vyhľadať čo najskôr očného lekára s upozornením na možné ochorenie sietnice.