Prevencia je najlepšou zbraňou

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo pri príležitosti ukončenia projektu Klinika očnej prevencie tlačovú konferenciu. Mobilná Klinika očnej prevencie bola na cestách od 15. marca do 15. mája.

Tento rok ponúkla bezplatné vyšetrenie očného pozadia obyvateľom niekoľkých desiatok menších obcí. Cieľom unikátneho projektu bolo uskutočnenie celosvetovo prvého epidemiologického prieskumu, ktorý poskytne obraz o výskyte vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM) na Slovensku. Išlo o prvý prieskum, kde sa na diagnostiku VPDM použilo aj vyšetrenie optickou koherentnou tomografiou. Vekom podmienená degenerácia makuly je celosvetovo treťou najčastejšou príčinou slepoty, v industrializovaných krajinách figuruje dokonca na prvom mieste.

Do prieskumu bolo zaradených 2 340 pacientov. U 161 z nich sa objavila vekom podmienená makulopatia (7,8 %), z toho suchá forma sa potvrdila u 152 pacientov (6,5 %) a vlhká forma u 13 pacientov (0,55 %). "Podobne ako pri iných ochoreniach, aj pri degenerácii makuly platí, že prevencia je najlepšou zbraňou. Naše poznatky o rôznych ochoreniach sú často prekvapujúce, no prevencii sa neustále vyhýbame," povedala ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.

Na tlačovej konferencii sa zúčastnil aj riaditeľka a prvý podpredseda ÚNSS, ktorí predstavili tvorbu nevidiacich a slabozrakých členov výtvarnej skupiny Svetlo a tiež obrazy pre nevidiacich brazílskeho autora Adelia Sarra. Výstava je verejnosti prístupná do konca mája vo vestibule Ministerstva zdravotníctva SR na Limbovej ulici v Bratislave.

Prevencia je najlepšou zbraňou Prevencia je najlepšou zbraňou Prevencia je najlepšou zbraňou