Bezpečne na cestách s bielou palicou

V ÚNSS pri príležitosti Svetového dňa bielej palice každoročne pripravujeme dopravno-výchovnú akciu Deň bielej palice. Koná sa spravidla 15. októbra v 50 mestách po celom Slovensku. Jej cieľom je upozorniť na skupinu chodcov so zrakovým postihnutím, ktorých zákon o cestnej premávke 8/2009 Z. z. špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť. Ale ten, kto spoza volantu vidí na priechode chodca s bielou palicou v ruke po prvý raz, môže ľahko prísť do rozpakov. Chce dodržať predpisy, no pohybom nevidiaceho často nerozumie a nie vždy vie, ako správne zareagovať, ako dať najavo, že ho na priechode zaregistroval, a ako ho upozorniť, že môže prejsť na druhú stranu. Trúbiť? Gestikulovať? Blikať svetlami? Trikrát nie! Trúbenie je vnímané ako výstraha pred potenciálnym nebezpečenstvom a gestikuláciu či blikanie nevidiaci, pochopiteľne, nevidí.

Bezpečne na cestách s bielou palicou

Téma signalizácie bielou palicou pri prechádzaní cez priechod nie je medzi vodičmi motorových vozidiel veľmi známa. Naše skúsenosti z celoslovenskej akcie Deň bielej palice dokazujú, že vodiči signalizáciu nepoznajú. V snahe zvýšiť dopad celoslovenskej akcie na cieľovú skupinu a v súlade s uznesením Ústrednej rady ÚNSS sme sa rozhodli Deň bielej palice ako akciu skvalitniť. Postupne sme oslovili subjekty, ktoré nám v tom mohli pomôcť, a u všetkých sme našli pochopenie a podporu.

Výsledkom rokovaní je:

  • príprava metodického pokynu pre preventistov, ktorí sú každoročne do akcie zapojení na krajskej úrovni (spolupráca s Prezídiom Policajného zboru SR),
  • zaradenie témy signalizácie bielou palicou do výučbových materiálov autoškôl (spolupráca s Ministerstvom dopravy a regionálneho rozvoja SR a Slovenskou komorou výcvikových zariadení autoškôl),
  • zaradenie témy signalizácie bielou palicou do testov autoškôl (spolupráca s Dopravným riaditeľstvom Prezídia Policajného zboru SR).

Na podporu akcie a jej finančné krytie sme podali projekt do Nadácie Allianz a Nadácie KIA Motors Slovakia. V oboch prípadoch sme boli úspešní. Výsledkom týchto snáh je krátky inštruktážny film s ukážkami signalizácie orientačnou (dlhou), signalizačnou (krátkou) a opornou bielou palicou, ktorý bude slúžiť autoškolám ako výučbový materiál pre budúcich vodičov.

Ale keďže sa učíme pre život a nie pre školu, aj vy, ktorí ste už z (auto)školských lavíc vyšli dávnejšie, sa poučte, ako správne reagovať, aby chodili nevidiaci bezpečne na cestách s bielou palicou:

Bezpečne na cestách s bielou palicou

Deň bielej palice sa v tomto roku uskutoční v piatok, 14. Októbra, v 50 mestách po celom Slovensku a na 58 priechodoch pre chodcov. Nevidiaci figuranti – aktívni používatelia bielej palice - budú podľa stanovenej metodiky signalizovať svoj úmysel prejsť na opačnú stranu cesty, dobrovoľníci budú zaznamenávať ohľaduplnosť vodičov. Niekoľko desiatok metrov za priechodom budú stáť policajné hliadky a vodičov, ktorí nevidiacemu chodcovi nedajú prednosť, poučia o priestupku. Vzhľadom na výchovný charakter akcie však nebudú v tento deň udeľovať pokuty. Zoznam miest, priechodov pre chodcov a časov konania akcie sú k dispozícii na našej stránke, celkové výsledky zverejníme v piatok, 14. októbra.

Bezpečne na cestách s bielou palicou