Aj v roku 2017 sme prijímateľmi 2 % z daní

Dvojpercentným podielom zo svojich zaplatených daní, ktorý poukážete v prospech Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, nám pomôžete poskytovať účinnejšiu a rozsiahlejšiu pomoc zrakovo postihnutým na celom Slovensku. Sme jedinou organizáciou svojho druhu u nás a sme pripravení podať pomocnú ruku viac než 4000 našim členom vždy, keď je to potrebné. Bezplatne a každému, kto o našu pomoc prejaví záujem. Za 25 rokov svojej existencie pomohla ÚNSS stovkám ľudí po strate zraku začleniť sa späť do spoločnosti.

Podiely z vašich daní budú použité na:

  • výučbu čítania a písania Braillovho písma,
  • nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu s bielou palicou a s vodiacim psom,
  • kurzy sebaobslužných činností, ako sú varenie, pečenie, upratovanie, domáce práce a pod.,
  • poradenstvo pri výbere a používaní rôznych kompenzačných a optických pomôcok,
  • výučbu samostatnej práce s počítačom,
  • sociálno-právne poradenstvo,
  • organizovanie rekondičných a integračných aktivít,
  • podporu odstraňovania a prevencie vytvárania architektonických, dopravných, informačných a ďalších bariér pre zrakovo postihnutých,
  • šírenie osvety v oblasti prevencie slepoty a zhoršovania zraku,
  • propagáciu života a práce ZP...

Postup pri poukázaní podielu z vašich daní spolu s potrebnými tlačivami nájdete po kliknutí na tento odkaz.