Vyhlásenie grantového kola na rok 2018

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlasuje pre svoje nižšie organizačné zložky grantové kolo na rok 2018. Jeho prioritou je rozvoj špecifických zručností s dlhodobým zameraním. Žiadosti o poskytnutie grantu je možné zasielať na adresu Úradu ÚNSS do 23. apríla 2018 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) na predpísanom formulári Žiadosť o poskytnutie grantu 2018 (formát rtf, 298kB). Pozorne si, prosím, preštudujte podmienky grantového kola 2018 (formát rtf, 139kB) a postup pri vypĺňaní formulára žiadosti (formát rtf, 106kB).

Grantová komisia praje všetkým veľa dobrých nápadov a radosti z realizácie úspešných projektov!