Čo odhalil Deň bielej palice 2019?

Už 10. raz sme vyhlásili „súťaž“ o dopravne najbezpečnejší kraj. Teda najbezpečnejší pre chodca s bielou palicou. Víťaz to mal v podstate jednoduché – musel splniť jediné kritérium: dodržať znenie zákona o cestnej premávke 8/2009 Z. z. a človeku s bielou palicou po signalizácii dať na priechode pre chodcov prednosť.

Karty boli vopred odkryté: všetky mestá a priechody pre chodcov, na ktorých mali naši figuranti v pláne signalizovať svoj úmysel prejsť na druhú stranu vozovky, boli zverejnené, známy bol dvojhodinový interval, počas ktorého sa to udeje, vodiči boli upozornení na inštruktážne video na webstránke Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska s názvom Bezpečne na cestách s bielou palicou, vďaka ktorému zmúdreli, ako správne reagovať. Nezatajili sme ani informáciu, že na každom stanovišti bude ktosi ich reakciu zaznamenávať a že takých 100 – 150 metrov za každým z vybraných priechodov budú policajné hliadky pripravené rozdávať pochvaly a poučenia. Každému podľa zásluh. Pokuty nie. Teda za tento priestupok a v tento deň nie.


Foto: Cez priechod pre chodcov

Do boja o tohtoročné prvenstvo sa zapojilo všetkých osem krajov. Banskobystrický a Žilinský súťažili s ôsmimi priechodmi pre chodcov, Košický, Trenčiansky a Trnavský zhodne so siedmimi, Bratislavský a Prešovský prihlásili po 6 a v Nitrianskom boli naše tímy na piatich zebrách.

V utorok 15. októbra ste nás v rámci Dňa bielej palice 2019 mohli stretnúť v celkovo 49 mestách a na 54 priechodoch pre chodcov. Zlatou medailou sa tento rok oprávnene hrdí Trnavský kraj, kde na bielu palicu nereagovalo len 11,7 % motoristov. Druhé miesto obsadil Žilinský kraj s 12,4 % a tretie Banskobystrický kraj s 16,3 %. Nasleduje Nitriansky (18 %), Trenčiansky (20,6 %), Košický (22,4 %) a Bratislavský kraj (24,7 %). Pozornejšie by sa dianiu na ceste mali venovať vodiči z Prešovského kraja, pretože v 10. ročníku osvetovej akcie sa ocitli na chvoste. Až 27,5 % vodičov chodca s bielou palicou nerešpektovalo a nedalo mu na priechode prednosť.


Foto: Policajné hliadky zastavovali motoristov

Celkový výsledok je však uspokojivý – oproti vlaňajšku sa motoristi zlepšili o 2,3 % a v štatistike Dňa bielej palice 2019 svieti pri „nezastavilo“ 18,8 %.

Deň bielej palice 2019 v dátach a číslach

Deň bielej palice 2019 - Banskobystrický kraj
Mesto Priechod (ulica, lokalita) Počet áut Autá zastavili Autá nezastavili
Banská Bystrica Námestie slobody 136 88 48
Brezno Ulica ČSA 98 90 8
Zvolen Divadelná ulica 99 90 9
Lučenec Hasičská cesta 150 122 28
Veľký Krtíš Banícka ulica (pri autobusovej stanici) 99 90 9
Žiar nad Hronom Handlovská cesta 96 57 39
Rimavská Sobota Malohontská ulica 163 155 8
Banská Štiavnica Ulica Križovatka 85 83 2
Spolu Banskobystrický kraj 926 775 151
Deň bielej palice 2019 - Bratislavský kraj
Mesto Priechod (ulica, lokalita) Počet áut Autá zastavili Autá nezastavili
Bratislava Štefánikova ulica 121 70 51
Bratislava Ružinovská ulica 101 65 36
Bratislava Račianska ulica 90 83 7
Bratislava Hodonínska ulica 159 110 49
Bratislava Rusovská cesta 43 34 9
Pezinok Bratislavská ulica 215 187 28
Spolu Bratislavský kraj 729 549 180
Deň bielej palice 2019 - Košický kraj
Mesto Priechod (ulica, lokalita) Počet áut Autá zastavili Autá nezastavili
Košice Trieda KVP (pri poliklinike) 175 130 45
Košice Čermeľská cesta 347 250 97
Budimír Pri kaštieli 68 63 5
Sečovce Námestie sv. Cyrila a Metoda 94 89 5
Rožňava Šafárikova ulica 96 73 23
Michalovce Ulica A. Markuša 119 103 16
Spišská Nová Ves Letná ulica 128 89 39
Spolu Košický kraj 1027 797 230
Deň bielej palice 2019 - Nitriansky kraj
Mesto Priechod (ulica, lokalita) Počet áut Autá zastavili Autá nezastavili
Nitra Trieda A. Hlinku 226 153 73
Levice Ulica P. O. Hviezdoslava 71 63 8
Nové Zámky Nábrežná ulica 107 81 26
Komárno Vnútorná okružná 66 65 1
Šaľa Vlčanská ulica 209 195 14
Spolu Nitriansky kraj 679 557 122
Deň bielej palice 2019 - Prešovský kraj
Mesto Priechod (ulica, lokalita) Počet áut Autá zastavili Autá nezastavili
Prešov Pri Štátnych lesoch SR 230 140 90
Stará Ľubovňa Levočská ulica (pri ZŠ) 143 130 13
Vranov nad Topľou Ulica J. Kráľa 91 71 20
Levoča Probstnerova cesta I/18, (pri nemocnici) 214 170 44
Poprad Ulica L. Svobodu 212 122 90
Humenné Kukorelliho ulica 55 52 3
Spolu Prešovský kraj 945 685 260
Deň bielej palice 2018 - Trenčiansky kraj
Mesto Priechod (ulica, lokalita) Počet áut Autá zastavili Autá nezastavili
Bánovce nad Bebravou Svätoplukova ulica 129 111 18
Dubnica nad Váhom Ulica obrancov mieru 19 11 8
Prievidza Hviezdoslavova ulica (oproti Priemstavu) 20 19 1
Partizánske Námestie SNP 156 150 6
Myjava Štefánikova ulica 26 19 7
Púchov Ulica 1. mája 108 101 7
Trenčín Opatovská ulica 212 121 91
Spolu Trenčiansky kraj 670 532 138
Deň bielej palice 2019 - Trnavský kraj
Mesto Priechod (ulica, lokalita) Počet áut Autá zastavili Autá nezastavili
Trnava Zelenečská ulica 238 152 86
Galanta Ulica Z. Kodálya 226 205 21
Sereď Ulica M. R. Štefánika 106 103 3
Hlohovec Pribinova ulica 89 86 3
Piešťany Hlboká ulica 312 308 4
Senica Sotinská ulica 74 65 9
Skalica Mallého ulica 185 167 18
Spolu Trnavský kraj 1230 1086 144
Deň bielej palice 2019 - Žilinský kraj
Mesto Priechod (ulica, lokalita) Počet áut Autá zastavili Autá nezastavili
Žilina Ulica vysokoškolákov 102 92 10
Liptovský Mikuláš Štúrova ulica 154 144 10
Čadca Palárikova ulica 134 115 19
Ružomberok Ulica J. Kačku 96 79 17
Námestovo Štefánikova ulica 84 81 3
Trstená Pri Roháči 115 101 14
Martin Zelená ulica 87 72 15
Dolný Kubín Radlinského ulica 120 97 23
Spolu Žilinský kraj 892 781 111
Deň bielej palice 2019 - Sumár za všetky kraje
Počet áut Autá zastavili Autá nezastavili
7098 5762 1336

Vyhodnotenie krajov

Kraje a podiely aút, ktoré nezastavili
Kraj Podiel áut, ktoré nezastavili
Trnavský 11,7%
Žilinský 12,4%
Banskobystrický 16,3%
Nitriansky 18%
Trenčiansky 20,6%
Košický 22,4%
Bratislavský 24,7%
Prešovský 27,5%
Celkom 18,8%

Biele palice na uliciach

Už 2. raz sme sa počas Dňa bielej palice pozreli na to, ako je na chodca s bielou palicou pripravené užšie centrum Bratislavy.

Aj tu to bolo v podstate jednoduché – stačilo dodržať vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorá hovorí o tom, že vo vzdialenosti minimálne 800 milimetrov na obe strany od okraja reliéfnych prvkov do nich nesmú zasahovať žiadne prekážky. Ani v tomto prípade sme karty neukryli: bolo známe, že si budeme všímať napríklad zaparkované autá či reklamné pútače na umelých vodiacich líniách, signálnych či varovných pásoch, alebo označenie výkopov. Tie musí bezpečne identifikovať aj nevidiaci (hmatom prostredníctvom bielej palice), aj slabozraký (vďaka výraznému farebnému kontrastu).

V priebehu jednej hodiny monitoroval vedúci Oddelenia prevencie architektonických a dopravných bariér Pavol Korček spolu so zástupkyňou Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy priestory Obchodnej ulice. Hlavným cieľom bolo sledovať prekážky dočasného charakteru umiestnené na reliéfnych prvkoch. Počas onej hodinky sme prichytili 6 vozidiel, ktoré parkovali na umelých vodiacich líniách. Vodiči boli poučení a dostali informácie o tom, čo je a čo, naopak, nie je pre ľudí so zrakovým postihnutím bariérou.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste pamätali na literu zákona a človeku, ktorý bielou palicou signalizoval na priechode pre chodcov svoj úmysel prejsť na druhú stranu vozovky, ste dali prednosť. Pár dobrodruhov síce na poslednú chvíľu, to treba priznať, ale obišli sme sa bez ohrozenia, bez nehody a hlavne bez úrazu. Neoceniteľnou pomocou prispeli Prezídium Policajného zboru a Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy, Nadácia Allianz, Poisťovňa Allianz a mediálny partner Zelená vlna RTVS. Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu o rok, kedy opäť osvetovou akciou oslávime Svetový deň bielej palice.