Pravidlá Súťaže braillovských esejí 2019

Európska únia nevidiacich v spolupráci so spoločnosťou Onkyo Corporation vyhlasuje 13. ročník Súťaže braillovských esejí. Jej cieľom je propagovať dôležitú úlohu Braillovho písma pri prístupe nevidiacich k informáciám a pri ich sociálnej inklúzii. Svoju predstavivosť a kreativitu môžete využiť naplno aj pri výbere formy– nemusí ísť len o rozprávanie životného príbehu, napísať môžete i list, báseň či interview...

Témy Súťaže braillovských esejí 2019

 • Zábavné príbehy s Braillovým písmom
 • Budúcnosť Braillovho písma
 • Aké výhody a nevýhody má Braillovo písmo v porovnaní s využívaním hlasového výstupu, načítaných kníh či dokumentov
 • Braillovo písmo a umenie
 • Braillovo písmo a hudba
 • Braillovo písmo a prístup k cestovnému ruchu
 • Skúsenosť či zážitok, ktoré zmenili život
 • Spomienky, ktoré výrazne ovplyvnili zmysel života
 • Braillovo písmo a každodenný život (príbeh)
 • Práca, ktorá je motivovaná vášňou pre mierový život a vzdelávanie
 • Braille a hlasovanie vo voľbách

Ak sa vám nepáči ani jedna, môžete napísať dielko na vlastnú tému. Podmienkou však je, že váš text musí súvisieť s Braillovým písmom.

Podmienky účasti

Účastníci

Zúčastniť sa môžu všetci používatelia Braillovho písma, ktorí majú bydlisko v niektorej z členských krajín Európskej únie nevidiacich (teda aj na Slovensku)a v Izraeli vrátane vidiacich osôb bez ohľadu na ich vek.

Účastník, ktorý po minulé roky skončil na prvom mieste sa nemôže súťaže zúčastniť v nasledujúcich troch ročníkoch.

Svoje eseje nemôžu posielať ani píšuci profesionáli, to znamená tí, ktorí svoje texty publikujú na otvorenom mediálnom trhu za finančnú odmenu.

Eseje

Každý súťažiaci môže prihlásiť len jednu esej. Táto má byť v digitálnom formáte, ideálne s príponou doc, docx alebo rtf. Do súťaže nemožno prihlásiť esej viac ako raz. Znamená to, že keď ste v minulých ročníkoch neuspeli, musíte tvoriť nanovo. Esej napíšte v slovenčine, pre tých, ktorí postúpia do európskeho kola, zabezpečíme preklad do angličtiny. Ak však autor ovláda angličtinu, uvítame aj jeho vlastný preklad. Rozsah eseje v slovenskom jazyku je optimálne 1000 slov (minimálne však 800 a maximálne 1100 slov). Porota môže esej kratšiu ako 800 slov uznať len v prípade, že bude mať špecifickú formu (báseň, list a podobne).

V hlavičke eseje (nad nadpisom) je nutné uviesť meno, priezvisko, pohlavie, vek autora, jeho krajinu, počet slov v slovenčine a jednu z vyhlásených tém, v rámci ktorej svoju esej prihlasujete.

Autorské práva

Autor prihlásením svojej eseje súhlasí s postúpením autorských práv výlučne pre Európsku úniu nevidiacich, ktorá následne môže práva postúpiť ďalej.

Autor umožní Európskej únii nevidiacich použiť svoje meno a esej na publicitu a na informačné účely.

Európska únia nevidiacich ako držiteľ autorských práv môže udeliť autorovi a členskej organizácii povolenie použiť esej, ak to uzná za vhodné.

Víťazi súťaže poskytnú Európskej únii nevidiacich svoju fotografiu a povolenie použiť ju, reprodukovať, editovať či prispôsobiť na použitie v médiách vrátane internetu a tlačených médií.

A ešte...

Svoju esej nám môžete zaslať najneskôr do 15. augusta 2019 e-mailom na hajdukova(zavináč)unss.sk alebo poštou na adresu: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava. Z doručených esejí vyberie ÚNSS maximálne päť, ktoré preložené do angličtiny zašle organizátorovi súťaže.

Na víťazov európskeho kola súťaže čaká finančná odmena vo výške 2 000, 1 000 alebo 500 amerických dolárov.

Tešíme sa na vaše príspevky.