Kariéra v ÚNSS

Máte sociálne cítenie, páči sa Vám pomáhať druhým, poznáte tretí sektor a hľadáte si zamestnanie?
Chcete pracovať v aktívnom občianskom združení s celoslovenskou pôsobnosťou, zúčastňovať sa na medzinárodných projektoch a získať možnosť ďalšieho rozvoja a uplatnenia svojich schopností?
Pridajte sa do nášho tímu, aby sme spoločne pomáhali nevidiacim a slabozrakým ľuďom na Slovensku.

Vedúci/a krajského strediska - Sociálny pracovník / sociálna pracovníčka v Prešovskom kraji

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Prešovský kraj, Kollárova 11, 080 01 Prešov

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 1. Manažérska oblasť:
  • Riadenie činnosti Krajského strediska ÚNSS v Prešove, zodpovednosť za tímovú prácu a poskytovanie sociálnych služieb,
  • Reprezentovanie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v regióne, komunikácia s VÚC a inými spolupracujúcimi inštitúciami.
 2. Klientska oblasť:
  • vykonávanie sociálnej diagnostiky klienta – zodpovednosť za prvý kontakt s klientom;
  • poskytovanie odbornej pomoci a v spolupráci s klientom navrhovanie a realizácia riešenia sociálnej situácie klienta;
  • poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva vo vzťahu k zrakovo postihnutému klientovi (sociálno–právne, vyrovnávanie sa s postihnutím, poradenstvo pre sociálne prostredie klienta, vzdelávanie, uplatnenie sa na trhu práce a pod...);
  • zodpovedanie za kvalitu sociálneho poradenstva poskytovaného v danom kraji;
  • vykonávanie skupinovej práce s klientmi;
  • vedenie záznamov o svojej práci s klientom;
  • vykonávanie vyhľadávacej činnosti osôb so zrakovým postihnutím vo svojom kraji;
Ponúkaný plat: Dohodou
Termín nástupu: 15.3.2018
Druh pracovného pomeru hlavný pracovný pomer

Iné výhody

 • zaujímavá práca
 • nové kontakty
 • možnosť profesionálneho rastu

Informácie pre uchádzača

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 10. 3. 2018
Životopisy spolu s motivačným listom zasielajte do 21. 2. 2018
elektronicky na e-mail: winterova(zavináč)unss.sk
Vyhradzujeme si právo kontaktovať len uchádzačov, ktorí postúpia do výberového konania.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie:

 • sociálna práca (II. stupeň),
 • špeciálny pedagogika (II. stupeň)

Požadovaná prax: minimálne 1-ročná prax v sociálnej oblasti - v oblasti poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva alebo sociálnej rehabilitácie podľa Zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Znalosti:

 • Jazykové znalosti: angličtina
 • Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, Internet – bežný používateľ
 • Vodičský preukaz: výhodou

Doplňujúce požiadavky na kandidáta

Organizačné schopnosti a riadiace schopnosti sú požadované.
Samostatnosť, tvorivosť, flexibilita, komunikačné zručnosti, časový manažment, inovatívnosť, schopnosť hľadať riešenia a pracovať v tíme, odolnosť voči stresu, sociálne cítenie, orientácie v treťom sektore.

Kontaktná osoba:

Tatiana Winterová, winterova(zavináč)unss.sk, 0905/936 974

Informácie o organizácii nájdete na webovej stránke: www.unss.sk alebo www.presov.unss.sk.Sociálny pracovník / sociálna pracovníčka, Brezno

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Ul. 9. mája 52, Brezno, Banskobystrický kraj – okres Brezno

Náplň práce:

 • vykonávanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie ambulantnou formou v poradenských miestach a terénnou formou v prirodzenom prostredí pre klientov z okresu Brezno
 • vykonávanie sociálnej diagnostiky klienta – zodpovednosť za prvý kontakt s klientom
 • poskytovanie odbornej pomoci a v spolupráci s klientom navrhovanie a realizácia riešenia sociálnej situácie klienta,
 • poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva vo vzťahu ku klientovi so zrakovým postihnutím (sociálno – právne, vyrovnávanie sa s postihnutím, poradenstvo pre sociálne prostredie klienta, vzdelávanie, uplatnenie sa na trhu práce a pod...),
 • vykonávanie nácviku a výučby jednotlivých zručností sociálnej rehabilitácie,
 • vykonávanie skupinovej práce s klientmi;
 • spolupráca pri tvorbe, realizácii a vyhodnocovaní individuálnych rozvojových plánov,
 • vykonávanie vyhľadávacej činnosti osôb so zrakovým postihnutím vo svojom kraji;
Ponúkaný plat: 288,- eur (brutto) - ½ úväzok (20 hodín/týždenne)
Termín nástupu: 1.3.2018
Druh pracovného pomeru pracovný pomer - ½ úväzok (20 hodín/týždenne)

Iné výhody

 • zaujímavá práca
 • nové kontakty
 • možnosť profesionálneho rastu

Informácie pre uchádzača

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 23. 2. 2018
Životopisy spolu s motivačným listom zasielajte do 19. 2. 2018
elektronicky na e-mail: filadelfiova(zavináč)unss.sk
Vyhradzujeme si právo kontaktovať len uchádzačov, ktorí postúpia do výberového konania.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie:

 • sociálna práca (I. alebo II. stupeň),
 • špeciálna pedagogika (II. stupeň)

Požadovaná prax: minimálne 1-ročná prax v sociálnej sfére, akceptovaná prax:

 • Zariadenie podporovaného bývania
 • Zariadenie pre seniorov
 • Zariadenie opatrovateľskej služby
 • Rehabilitačné stredisko
 • Domov sociálnych služieb
 • Špecializované zariadenie
 • Denný stacionár
 • Poskytovatelia odborných činností v súlade s § 16 zákona 448/2008 o Sociálnych službách
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Ďalšie požiadavky na zamestnanca:

Počítačové znalosti - používateľ:
Internet (e-mail, www) - používateľ
Microsoft Excel - používateľ
Microsoft Word - používateľ

Proaktívnosť, flexibilita, schopnosť pracovať s ľuďmi a v tíme.
Dobrá organizácia práce, komunikačné zručnosti, odolnosť voči stresu, sociálne cítenie.

Informácie o organizácii nájdete na webovej stránke: www.unss.sk alebo www.bystrica.unss.sk.