Chcem odoberať Spravodajcu ÚNSS


video Bezpečne na cestách s bielou palicou


Facebook logo


Dobromat banner


Givenio banner


Aktívne učenie sa seniorov so zrakovým postihnutím

Organizácie ľudí so zrakovým postihnutím zo šiestich európskych krajín (Francúzsko, Veľká Británia, Holandsko, Rakúsko, Chorvátsko a Slovensko) realizujú od novembra 2012 do októbra 2014 projekt zameraný na aktivizáciu nevidiacich a slabozrakých seniorov. Projektové aktivity koordinuje a zastrešuje Európska únia nevidiacich (EBU) zo sídlom vo Francúzsku.

Cieľom projektu je vytvorenie a realizácia sústavy neformálneho vzdelávania zameraného špecificky na posilnenie sociálno-komunikačných kompetencií, podporu sebavedomia a motivácie seniorov so zrakovým postihnutím pre ďalšiu aktívnu angažovanosť v spoločnosti. Za ÚNSS budú v rámci projektu vyškolení vo Veľkej Británii dvaja odborní pracovníci, ktorí budú následne v mesiacoch máj – november 2013 uskutočňovať vzdelávanie pre nevidiacich a slabozrakých starších ľudí – členov a klientov ÚNSS.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru v rámci Programu celoživotného vzdelávania.