Skočiť na obsah

Tábor organizuje
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
http://www.unss.sk/


Základné informácie


Názov akcie: reSET – mládežnícky počítačový tábor pre zrakovo postihnutých
Kód akcie: 5030102 (kód akcie sa používa aj ako variabilný symbol pri platbe účastníckeho poplatku)
Kto sa môže zúčastniť: používatelia asistenčných technológií – JAWS a MAGic vo veku od 15 do 30 rokov
Organizátor: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Kontaktná osoba: Peter Teplický
Telefón: 0915 962 377
Email: p.teplicky@unss.sk
Miesto konania: Hotel Magura, Ždiar - www.magurahotel.sk
Termín konania: 16. augusta 2010 – 21. augusta 2010

Účastnícky poplatok: 60,- € (samostatne pre účastníka aj pre sprievodcu)
Číslo účtu: 1169-7000336032/0200 VÚB banka
Variabilný symbol: 5030102, Konštatný symbol: 0308
Do správy pre prijímateľa uveďte priezviská osôb, za ktoré bol účastnícky poplatok zaplatený
Dokedy je potrebné zaslať záväznú prihlášku: do 30. júna 2010
Dokedy je potrebné zaplatiť účastnícky poplatok: do 30. júna 2010
Počet účastníkov: 20

Začiatok podujatia: 16. augusta 2010 o 13:00 Hotel Magura, Ždiar (možnosť odvozu zo železničnej alebo autobusovej stanice z Popradu konzultujte telefonicky na horeuvedených číslach)
Koniec podujatia: 21. augusta 2010 o 12:00 Hotel Magura, Ždiar


Prihláška


Informácie


Pre koho je podujatie určené

reSET je určený pre všetkých mladých ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí majú záujem o informačné technológie a pre ich sprievodcov. V tomto roku plánujeme naplniť kapacitu 35 ľudí (účastníci tábora+sprievodcovia+dobrovoľníci). Pri jednotlivých aktivitách bude organizátorom pomáhať tím dobrovoľníkov, takže účasť sprievodcu nie je povinná. Pobyt nie je vhodný pre účastníkov s ťažkým telesným postihnutím, vzhľadom k tomu, že ubytovacie zariadenie nie je úplne bezbariérové. Účastníci tábora budú rozdelení do skupín, podľa ich schopností práce s počítačom s asistenčnými technológiami.

Obsahová náplň tábora

Ťažiskom táborových aktivít budú počítačové workshopy, na ktorých si účastníci tábora budú môcť pod vedením skúsených lektorov vyskúšať prácu s novými informačnými technológiami, získať nové poznatky a skúsenosti, ktoré budú môcť neskôr využiť pri svojej práci alebo štúdiu. Práca s počítačmi samozrejme nebude všetko, čo tábor ponúkne.
Pripravili sme bohatý voľnočasový program, ktorý zahŕňa vychádzky po okolitej prírode, hry, debaty o všetkom možnom, premietanie komentovaných filmov, zahranie si divadla, návštevu mesta Levoča. Sme otvorení aj nápadom účastníkov na voľnočasové aktivity. Tak ako aj program workshopov, aj voľnočasové aktivity budú vecou dohody účastníkov a organizátorov tábora – aby sa všetci cítili čo najlepšie a okrem práce sa aj zabavili a oddýchli si.

Doprava na tábor

Tábor sa uskutoční v hoteli Magura situovanom v dedinke Ždiar. Začiatok tábora (zraz všetkých účastníkov) je stanovený na 13:00 vo vestibule hotela Magura. Dopravu na tábor a z tábora si každý zabezpečuje individuálne, je možné sa telefonicky dohodnúť s organizátormi tábora na odvoze zo železničnej alebo autobusovej stanice v Poprade v 16. augusta v doobedňajších hodinách.

Strava a ubytovanie

5x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera; ubytovanie je zabezpečené na dvojlôžkových izbách, kde sa nachádzajú aj sociálne zariadenia

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk