Aktivity projektu

Aké aktivity sa v projekte YALTA realizujú?

Aktivity projektu

Realizujú sa viaceré aktivity, ktoré sa zameriavajú na:

  • Spustenie systematickej podpory nevidiacej a slabozrakej mládeže, vďaka ktorej chceme dosiahnuť lepšie začlenenie mladých ľudí so zrakovým postihnutím;
  • Vzdelávanie mladých lídrov a dobrovoľníkov so zrakovým postihnutím i bez neho v témach vedenia rovesníckej skupiny, občianskej angažovanosti, sebaobhajoby a realizácie vlastných aktivít;
  • Vzdelávanie odborných pracovníkov zapojených partnerov v témach profesionálnej podpory mládeže, koordinácie dobrovoľníkov a komunikácie s osobami so zrakovým postihnutím;
  • Vytvorenie inkluzívnych skupín mládeže v 4 pilotných regiónoch (Bratislava, Nitra, Prešov a Banská Bystrica), prostredníctvom ktorých chceme dať priestor pre realizáciu vlastných aktivít mladých lídrov a dobrovoľníkov so zrakovým postihnutím i bez neho.

Čo sa už uskutočnilo?

  • Vzdelávanie mladých lídrov a dobrovoľníkov: zamerané na témy práce s rovesníckou skupinou, prípravu projektov, spoluprácu, komunikáciu a prezentáciu.
  • Vzdelávanie odborných pracovníkov ÚNSS: zamerané na podporu a mentoring mladých ľudí so zrakovým postihnutím i bez neho, koordinácia a menežment dobrovoľníkov.
  • Vzdelávanie odborných pracovníkov DSIS: zamerané na problematiku zrakového postihnutia – dôsledky a spôsob komunikácie a pomoci nevidiacim a slabozrakým.
  • Príprava „YALTA“ videa: krátky zostrih zo školení mladých lídrov a dobrovoľníkov. Podkladom pre toto video je aj tzv. „YALTA hit“ – pieseň, ktorá sa snaží poukázať na hlavnú myšlienku projektu – naštartovanie mladých ľudí. Poďte sa s nami pozrieť na YALTU.

Prebiehajúce aktivity

Aktuálne pracujeme na vytváraní mládežníckych skupín v štyroch pilotných krajoch - Bratislava, Prešov, Nitra a Banská Bystrica. Zároveň v uvedených regiónoch overujeme systém podpory mládežníckych skupín a spúšťame aktivity, ktorých ambíciou je vtiahnuť aj ďalších mladých ľudí so zrakovým postihnutím. Viac informácií o činnosti pilotných mládežníckych skupín sa nachádza v časti "Výstupy" alebo aj priamo na stránkach zapojených krajských stredísk: